sunnuntai 2. helmikuuta 2014

Martat, mennään eikä meinata!


Marttojen syvät juuret näkyvät, ja ne ovat kantaneet kauas. Marttojen toimintoja ja neuvontaa käytetään useilla tahoilla esimerkkinä. Martat ovat pystyneet elämään ajassa ja jopa ennakoimaan hyvin tulevaisuutta. Henkilöstön kouluttaminen ajan hengessä on ensiarvoisen tärkeää, jotta voidaan reagoida kysyntään, jota tulee eri sektoreilta. Yksi tärkeä osa-alue piirin toiminnassa on alueella toimivat yhdistykset. Toinen on kohdennettu ja avoin neuvonta sekä tuottava neuvonta. Piiri tasapainoilee koko ajan näiden kahden osa-alueen välillä. Meidän tulee huomioida, että ilman näkyvää ja ulospäin suuntautuvaa neuvontaa Marttojen laadukas ammattimaisuus ei tule tietoisuuteen ja maksullisia kursseja olisi hankalampi markkinoida. Piiri tarvitsee tuloja, jotta se voi tukea marttayhdistyksen toimintaa eri tavoin. Piirillä on rajalliset resurssit toimia, mutta henkilöstö pyrkii palvelemaan ja tukemaan jäseniä tasapuolisesti. Martat on kotitalousneuvontajärjestö. Kotitalousneuvonta on ammatillista, kun yhdistysten järjestötoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.
 

Piirille ja yhdistyksille ensiarvoisen tärkeitä ovat sitoutuneet martat, jotka tekevät työtä pyyteettömästi martta-aatteella yleisen edun nimissä. Tästä saavat molemmat osapuolet. Piirissä arvostetaan talkoo- ja luottamusmarttoja, koska voimavarat olisi huomattavasti suppeammat, jos vapaaehtoistoiminta ei kuuluisi luonnollisena osana marttatoimintaan. Martat saavat itselleen vähintäänkin hyvää oloa ja iloa, kun toimivat yhteisöllisesti. Yhteisöllisyys tulee marttatoiminnassa hyvin esille. Tätä arvostetaan marttajärjestön ulkopuolella.
 

Taloudenpito on ollut viime vuosina piirissä tiukkaa. Osaltaan haasteita tuo pienentynyt valtioapu, joten toimintoja on rationalisoitu tämän vuoksi. Upea idea tuli kentältä, martalta, Marttojen kirpputori (Ajurinkatu 43, Kuopio). Otamme vastaan edelleen innovatiivisia ideoita toiminnan monipuolistamiseen.
 

Martoissa on arjen mahdollisuus! Uusi teema luo hyviä mahdollisuuksia näkyvään toimintaan erilaisiin tapahtumiin. Jäsenet, hyödyntäkää uutta teemakautta jäsenhankintakampanjassa. Otetaan haaste vastaan. Mennään eikä meinata ja vietetään laadukasta aikaa marttojen kanssa.
 
 
 
 
 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti